Het is een teken van een geleerde geest dat hij in staat is om over een gedachte na te denken zonder die te aanvaarden.

Aristoteles 384 - 322 V. CHR

Startpagina

Ons adagium: Alle partijen delen in de (verzuim) verantwoordelijkheid

De rode draad in onze dienstverlening is de verantwoordelijkheid leggen en laten daar waar het hoort en hierin ook de werknemer een actieve oplossende rol te geven in het voorkomen dan wel het verkorten van de verzuimduur. Naast de zorgplicht van de werkgever bestaat er een plicht voor werknemers tot goed werknemerschap (artikel 7:611 BW).

Pijlers in onze dienstverlening zijn via laagdrempeligheid naar preventiviteit, herkenbaarheid en duidelijkheid van de rollen van de betrokken partijen. Daarnaast is de inzet van de bedrijfsarts erop gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium een onderscheid te maken tussen de medische situatie en het functioneren van cliënt. Dit heeft als doel om een zuivere situatie te creëren, waarbij het medische stuk en alles wat daaromheen hoort door Fidomé wordt opgepakt en het functioneringsstuk van de werkgever is. In deze zal de duidelijke scheiding de duur van het verzuim aanzienlijk (blijven) verkorten.   

Daarnaast zal het komende jaar extra aandacht geschonken worden aan het in beeld brengen van zogenaamde risicogroepen (een van de speerpunten in het SER-advies). Kernwoorden van dit onderzoek zijn: laagdrempelig, eenvoudig, effectief, klantvriendelijk en uitwisselbaarheid van gegevens.